Totalt antall sidevisninger

lørdag 31. august 2013

Valg 2013

Endringer gjennom valg?
Ingen tvil akkurat når jeg forhåndsstemte? Jo, litt før og litt etter. Nå får det stå til...
Jeg følger valgkampen litt fra sidelinja og registrer at den er omtrent som forventet.
Regjeringen forsvarer angrep med å vise til alt de har lyktes med, og bagatelliserer det som blir påpekt ikke å være godt nok. Hva kan de ellers gjøre?
Godt nok? Ja, det er mye i Norge som er mer enn godt nok etter mitt syn, men det finnes noen områder der de "rød-grønne" har vært svake. Jeg har vært opptatt av fattigdomsproblematikk og rus- og psykisk helsefeltet, to problemområder som ofte går hånd i hånd.
Hvor mange stilte opp på baklengsmarsj i Oslo i forrige uke? Eksakt antall personer vites ikke, men noen har anslått 100 personer. Hvorfor det ikke kommer flere kan man bare undre seg over. Hvorfor kommer ingen fra pressa for å dekke det? Nei, det kommer svært sjeldent noen om det er arrangementer innenfor rus- og psykisk helsefeltet også. Lokalt i Alta skal det være baklengsmarsj neste uke. Tro hvor mange som stiller i Alta? Takket være Kultursenteret Sisa stiller i hvert fall en lokalavis opp, og det er Altaposten.

Spørsmålet er om en blå-blå-grønnregjering vil håndtere akkurat de problemområdene jeg er opptatt av på en bedre måte. Jeg har mine tvil når jeg ser hva som presenteres som hjertesaker. Og jeg har mine tvil når jeg ser hva som har blitt gjort i forhold til det som ble lovet av de blå-blå-grønne etter overtakelse av makta i kommunene. Jeg kan ikke se noen forskjell som kan tale til fordel for de blå-blå-grønne. På to år har de heller vist at det var tomt snakk og lovnader de ikke har holdt.

Hvem jeg har stemt på? Det er hemmelig valg i landet vårt :) og det var ikke en enkel oppgave dette året å finne det partiet jeg tenker kan bidra til å utgjøre en liten forskjell i det politiske landskapet, men jeg nekter å blir sofavelger. Godt valg!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar