Totalt antall sidevisninger

mandag 3. januar 2011

Mestringsstrategier

er noe jeg har grunnet på disse dagene, og hvordan det har seg at jeg går inn i de samme mestringsstrategiene som jeg begynte på bruke tidlig i ungdommen. Jeg vil prøve å finne ut av det sammen med en psykolog, har jeg bestemt meg for. Tro det eller ei: Jeg fikk time allerede i morgen hos den eneste privatpraktiserende psykologspesialisten i Finnmark med avtalehjemmel med Helse Nord.

Mestringsstragegier er ikke nødvendigvis positive, selv om "mestringsstrategi" kan høres sånn ut. En psykose regnes også for å være en mestringsstrategi. Mestringsstragi: "Terapeutisk arbeid med underliggende problemer
Gjennom psykodynamisk teori ser vi lidelsen som en mangel på utvikling og modning. Følgene er at pasienten ikke har utviklet nyttige verktøy og selvfølelse nok til å møte og uttrykke sine følelser og behov."

Dette er introduksjonen i en artikkel fra Nordlandssykehusets avd for psykisk helse og rus.
Interessant? Kanskje... Jeg går videre, og finner at dette gjelder problemet "spiseforstyrrelser som mestringsstrategi", men jeg tror det kan overføres til andre problemstillinger og når mer eller mindre uheldige mestringsstategier tas i bruk i forbindelse med at problemer i livet ikke håndteres på en hensiktsmessig måte. En hensiktsmessig mestringsstrategi, kan man snakke om det?

I Dagbladets Magasin-utgave, "Sin egen fiende" - fant jeg en reportasje der begrepet mestringsstrategi brukes i forbindelse med selv-skading.

Min mestringsstrategi "Flukt og sinne" er håndterlig, men jeg har blitt psykotisk tidligere når jeg har møtt på problemer som får meg til å gå tilbake til tidligere mestringsstrategier. En psykose er så desidert en flukt, ikke bare i fysisk forstand, men også en mental flukt. Da blir mestringsstategien så påfallende at "alle" kan merke det. Psykosen og flukten skriver jeg om i min bok "Kjærligheten spør ikke, den bare er" og på bloggen psykose.erfaringer


Det å skrive vet jeg er en god og hensiktsmessig mestringsstrategi for meg, og jeg har lenge vært åpen i forhold til det jeg har opplevd i psykose, med tvangsinnleggelser og hvordan det har vært for meg å finne veien videre.
Derfor tenker jeg at jeg også nå skal blogge om hvordan jeg evt. greier å finne en mestringsstrategi som gjør at jeg finner ut av problemene jeg møter på en for meg håndterlig måte. Dette skal jeg blogge videre om i denne bloggen "Endringer". Det er heller ikke her meningen å bli for privat, men å gi et personlig bidrag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar