Totalt antall sidevisninger

torsdag 16. mai 2013

Boka DRØM I VÅKEN TILSTAND lanseres 12. juni 2013

Tekst følger under bildet


På sin Facebook-side skriver Abstrakt forlag:

Den 12. juni kl 18:00 lanserer vi med stolthet "Drøm i våken tilstand" på Litteraturhuset.

De psykiatriske fagmiljøene forstår i stor utstrekning psykose som en arvelig defekt i hjernen. Hallusinasjoner og vrangforestillinger oppfattes som sykelige utslag som må behandles medikamentelt. Behandlingen skjer vanligvis uten særlig interesse for innholdet i det de psykoserammede selv formidler.

Drøm i våken tilstand presenterer viktige tekster fra sju psykoseerfarere om sine unike og personlige opplevelser med bipolar diagnose og psykose. Ved å kartlegge og tolke sine psykoseopplevelser, oppdaget de sammenhenger mellom tidligere traumer, psykososialt stress og psykoseutbrudd. Psykosene ble da ikke bare en virkelighetsflukt, men også egenmobilisering og forsøk på å finne kreative løsninger på store livskriser. Ved å forstå psykose som en mestringsstrategi vil psykoseutsatte selv og hjelperne deres lettere kunne avdekke bedringspotensialet hos den som rammes. Gjennom systematisk å ta i bruk og videreforedle sine psykoseerfaringer, opplevde alle bidragsyterne en stor grad av tilfriskning og mestring.

Det har enge vært kjent at bipolar lidelse ofte rammer folk med evner for kunstnerisk utfoldelse og abstrakt tenking. Ved å betrakte lidelsen som sensitivitet og talent, ønsker bidragsyterne å utfordre det psykisk helsefeltet til å tenke mer kreativt og løsningsorientert i samhandling med de som erfarer psykose. 

All kontakt angående lanseringen og boka til Abstrakt forlag: http://www.abstrakt.no/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar