Totalt antall sidevisninger

lørdag 31. desember 2016

Endringer?

2016 
Det mest betydningsfulle året med hensyn til mulige endringer?Naturens sykluser er gode å følge. En dag blir isflakene til vann. 
En dag blir det nødvendige endringer, også i psykisk helsevern.  

Det har vært jobbet i mange år. Både enkeltpersoner og organisasjoner har jobbet med å belyse tvangsproblematikken, manglende rettssikkerhet og arbeid for å få på plass menneskerettigheter for pasienter i psykisk helsevern. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet leverte i 2015 en rapport som dokumenterer at "personer med nedsatt funksjonsevne i Norge ikke får sine menneskerettigheter oppfylt. Rapporten gir en beskrivelse av dagens situasjon, ombudets bekymringer og anbefalinger til hva FNs CRPD-komité bør be den norske stat om å gjøre for å få lovgivning og politikk til å bli i samsvar med konvensjonen."

I 2014 ble Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse etablert som en ny avdeling hos Sivilombudsmannen.

"Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomfører besøk over hele Norge til steder der personer er, eller kan være, fratatt sin frihet. Dette omfatter blant annet fengsler, politiarrester, utlendingsinternat, psykiatriske institusjoner og lukkede barnevernsinstitusjoner. Forebyggingsenheten har adgang til alle slike steder, inkludert institusjoner drevet av private etter tillatelse fra det offentlige. Besøkene kan gjennomføres både med og uten forhåndsvarsel."

2016-rapport: "Forebyggingsenheten besøkte akuttpsykiatrisk seksjon og sikkerhetspsykiatrisk seksjon, og følgende enheter ble besøkt: akuttpost Nord, akuttpost Sør, akuttpost Tromsø, psykose- og rusenheten og sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet."

 "De fleste tilgjengelige tvangsinnlagte pasientene fikk tilbud om en privat samtale med forebyggingsenheten. Det ble videre gjennomført samtaler med ansatte og kontrollkommisjonen." 

 "Enkelte trekk og holdninger ved en institusjonskultur vil representere en klar risiko for umenneskelig behandling. Det kan særskilt nevnes interne kulturer hvor ansatte har mistet individet av syne, ‘oss og-dem’-holdninger, kultur for vold og maktbruk og kultur for straffefrihet. Det ble på akuttpost Nord erfart flere slike uheldige trekk og holdninger i personalgruppen. Ledelsen har ansvar for at den sosiale identiteten og kulturen som utvikler seg blant ansatte er i tråd med menneskerettighetene og med grunnleggende rettigheter som pasientsikkerhet og alle menneskers iboende verdighet. Når ledelsens holdninger og verdier ikke er tydelige eller ikke blir respektert, øker risikoen for at kulturer som tillater krenkelser utvikler seg. Det kom frem en tydelig manglende tillit til ledelsen fra flere ansatte under besøket. Det ble også påpekt fra flere ansatte at personalet i liten grad ble ivaretatt eller fikk oppfølging dersom det oppstod alvorlige hendelser på jobb."  


VG-avsløringene i 2016
Med VG-avsløringene går det an å håpe på lovendringer. Fremstående jurister, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti krevde granskning av tvangsbruken i psykiatrien, men foreløpig ser det ikke ut for at flere partier slutter seg til det kravet. Full granskning av tvangspsykiatrien er høyst betimelig. Helse- og omsorgsminister Bent Høie har selv uttalt at psykiatrien har fått leve sitt eget liv. Flere har tidligere krevd et eget dokumentasjonssenter for klager og krenkelser påført av psykiatrien. Er det en mulighet for at granskning og opprettelse av dokumentasjonssenteret skjer samtidig? 

Det er en gyllen anledning for myndighetene. På den måten kan behovet for å blir hørt ivaretas. Holdningsendringer kan forhåpentligvis skje. Endringene må skje fra øverste hold, som er fra Storting og Regjering. Det som ble avdekket av VG og Sivilombudsmannen i 2016 er etter min oppfatning kun toppen av isfjellet. Det arbeidet VG-journalistene har gjort er beundringsverdig. Å få media på banen på den grundige måten har aldri skjedd før.   


Medikamentfrie enheter

Det beste med året 2016 har vært at Helse- og omsorgsministeren påla de regionale helseforetakene å opprette medikamentfrie enheter i 2016. Det har vært en treg start, og foreløpig ser det ut for at det kun er i Tromsø at det blir en egen enhet. Enheten i Tromsø åpnes første uka i januar 2017. Det er den eneste for hele Helse Nords opptaksområde, og kan ta i mot seks pasienter. Andre steder i landet har de valgt å løse dette på andre måter. På Fellesaksjonens nettside finnes det informasjon om dette. 


For noen år siden fikk jeg diktet "Privat huskeregel" av Kolbein Falkeid

Privat huskeregel
Du skal ikke klistre fine øyeblikk
opp på veggene i tankene
og forgylle dem med lengselen din.
Du skal kjøre spettet
hardt innunder arrete hverdager
og vippe dem opp.
En etter en.

Det er derfor livet har deg på mannskapslista.

Det er fortsatt ingen grunn til å klistre fine øyeblikk opp på veggene… Det er bare fortsette å brette opp ermene for å kjempe videre. For det er faktisk en kamp mange kjemper på forskjellige måter. 

Jeg har blitt værende å kjempe for en folkeopplysning om tvangspsykiatrien fordi jeg har egne erfaringer som pasient på tvang i 1992-1994-1996. Mitt engasjement skriver seg fra mange år tilbake, og engasjementet er som et tveegget sverd. 

For belysning av tvangsproblematikk i 2016 har både Sivilombudsmannens besøksrapporter og VG-avsløringene vært svært betydningsfulle. 

Et annet viktig problemområde i psykiatrien jeg ikke kan unngå å nevne er såkalt tvang uten døgn (TUD), som er også et svært alvorlig inngrep i mange menneskers liv, noe som framkommer fra en "Bruker-spør-bruker"-undersøkelse foretatt i 2016. Rapporten fra KBT Midt-Norges evaluering av TUD i Tromsø Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av det, anbefales.


Ønsker alle lesere et godt nytt år! 

Siv Helen Rydheim, 31. desember 2016


Relaterte saker


Medikamentfrie enheter, fra Regjeringen:

Medisinfri.no er en nettside jeg anbefaler. Den drives på frivillig basis. http://medisinfri.no/

Sivilombudsmannens besøksrapport fra UNN: 


VG-avsløringene: 


Fra WSO-bloggen:

«Overgrepene i psykiatrien kan oppleves like sterkt som en voldtekt. Det blir også et dobbelt overgrep fordi systemet støtter overgriperen.» Olav Gunnar Ballo

«Det er for enkelt i ettertid å beklage at man «ikke visste bedre på det tidspunktet» da overgrepene skjedde.» Mette Ellingsdalen

4 kommentarer:

 1. Ønsker deg et godt nytt år :)

  SvarSlett
 2. Tusen takk, Jan Olaf! Vi kan vel ha et lite håpe om framgang i 2017?

  SvarSlett
  Svar
  1. Ja, en vakker dag forstår verden :)

   Slett
  2. Ja, Jan Olaf, det håper jeg virkelig!

   Slett