Totalt antall sidevisninger

onsdag 26. juni 2013

Empower Nakuru - hjelp til selvhjelp

Det er godt få inspirasjon til å heve blikket bort fra meg selv og det jeg jobber for. For ikke lenge siden fikk jeg vite om et prosjekt i Kenya, nærmere bestemt i Nakuru. Det er det jeg vil fortelle litt om i dag. Det har i mange år vært arbeidet for empowerment (å styrke det enkelte menneske) i Nakuru, blant annet via en menighet JIAM (Jesus is able ministries).

En nordmann, Rune Riktor, var på besøk der og dro i gang et eget selvhjelpsprosjekt for å støtte det lokale arbeidet på ulike måter.
 Hellen Opieli og Jackline Ajayo fra JIAM-menigheten. 
De er rådgivere for de som tar seg av foreldreløse barn.
JIAM-menigheten støtter foreldreløse barn. Dette er en av dem.

Pastor Rex Okute fra JIAM-menigheten med foreldreløse barn.

Dette arbeidet vil jeg gjerne støtte og opplyse om i Norge. Jeg beveger meg tilbake til et engasjement jeg hadde på 1980-tallet med å se langt ut over Norges grenser. De siste 20 årene har jeg brukt veldig mye av min tid på arbeid for å rette fokus på mangelfulle helsetjenester innenfor psykisk helsefelt i Norge, og blant annet hatt fokus på mangel på forståelse fra myndighetene for de forholdene som råder for mennesker som utsettes for tvang og tvangsmedisinering i Norge. Bakgrunnen for det engasjementet var det jeg selv fikk føle på kroppen i forbindelse med tvang og tvangsmedisinering.
Ved å få boka "Drøm i våken tilstand" utgitt føler jeg at sirkelen sluttet, og jeg kan igjen se langt ut over mitt eget land. Sakte men sikkert har jeg de siste 1-2 årene tenkt at jeg vil over fra å en av de stemmene som bærer fram de smertefulle erfaringene til å bli en av stemmene som kan vise til de gode alternativene. Og om 3-5 år er det tid for å gi slipp på koblingen mellom egne erfaringer og det arbeidet jeg har lagt ned sammen med andre i dette feltet.

Jeg begynner med å se til Afrika og nærmere bestemt Kenya, noe jeg kjenner stor glede ved. I 2014 har jeg planer om selv å reise til Nakuru for å se med egne øyne det jeg i dag leser om. Det er noe jeg ønsker fordi jeg tror på vennskap over landegrenser og kontinenter som en viktig kilde til fred og forståelse mellom folk. Aller mest er dette noe jeg involverer meg i fordi det har berørt mitt hjerte på en god måte, og jeg har mye å lære. Det er noen år siden jeg ble mett av ting og ble mer opptatt mennesker, og jeg jobber fortsatt med å frigjøre meg fra at tingene jeg har skal eie meg.

EMPOWER NAKURU

Empower Nakuru er et hjelp til selvhjelpsprosjekt. Egen nettside finner du her. Prosjektet støttes av kristne fra Norge gjennom organisasjonen  og i Kenya/Nakuru. Det å bli nysgjerrig på "noe" i Afrika er tilfredsstillende for meg også på et intellektuelt plan. Jeg har plutselig fått mye annet å sette meg inn i enn det jeg til daglig prøver å få oversikt over. Noe jeg kjenner er sunt for meg. Litt om prosjektet og det jeg har lært vil jeg dele med deg som til vanlig leser min blogg, og fortsatt henger på dette innlegget.

Fra Facebooksiden:
"Empower Nakuru skal bidra til å gjøre enkeltpersoner i Nakuru, Kenya, økonomisk selvstendige, gjennom å yte sosial bistand, tilby utdanning og bistå i bedriftsetablering.

Vi har igangsatt arbeidet med ett stort og langsiktig prosjekt, "Landsbyprosjektet", og flere mindre prosjekter som lar seg gjennomføre og gir resultater også på kort sikt.

I tillegg kan vi gjennom at vi har kontaktnett i Nakuru også bistå helt direkte til de som allerede holder på med sosialt arbeid som vi ønsker å stimulere. Dette finner dere mange eksempler på her på siden. Dette er ikke vårt primære fokus, men ettersom vi ser at det er stor nytte i selv små bidrag fra Norge, har vi åpnet opp denne "kanalen" også. Vi jobber med å få etablert et kontor lokalt i Nakuru som kan organisere vårt arbeid lokalt.

Bli med og utgjøre en forskjell!!!"

Om du kjenner i ditt hjerte at du vil bidra inn i dette prosjektet, kan du velge å øremerke midler til det store og spennende Landsbyprosjektet eller du kan velge å gi til viktige enkeltprosjekter i Nakuru.

Gjennomsnittslønn i Kenya ligger på 12-15.000 Kenyanske shilling. Snaut 1.000 kroner. Brukbart betalte får over 20.000 Kenyanske shilling
(KES). (Nærmere  1.500 kroner). Det betyr at det ikke skal så store beløp sett med norske øyne til for å bli med å utgjøre en forskjell.

Facebookside

På twitter

Nettside med informasjon om arbeidet som drives fra Norge og i Nakuru


En av initiativtakerne i Norge, Rune Riktor, er her sammen med barn i Mombasa fra et svært vellykket prosjekt der. Det er bygd en skole til rundt 130 barn, hvorav drøyt 40 er foreldreløse.

Alt nytt begynner med å våge å drømme om endringer, og det er nettopp det disse tre i styret gjør ved sitt engasjement. De er endringsagenter som jobber sammen med lokalbefolkning! Det ser jeg på som helt nødvendig for å få til varige endringer. Det er nettopp det jeg i selvhjelpsammenheng har vært opptatt av de siste årene. Erfaringen er at ikke blir noe særlig resultat der lokalbefolkningen ikke selv har tatt en initiativ mens der de lokalbefolkningen selv har vært involvert er det gode resultater. (Det gjaldt arbeid med selvorganiserte selvhjelpsgrupper som jeg har arbeidet i forhold til gjennom Finnmarksnettverket.) I Norge har jeg blitt inspirert til sosialt entreprenørskap gjennom Bitten Schei og hennes Mother Courage, og ble også via henne nysgjerrig på hva som kan gjøres i Afrika. Jeg skal ikke selv starte opp prosjekter der, men velger å støtte det som allerede er i gang gjennom:

EMPOWER NAKURU -Opplysninger fra Brønnøysundregistret:

Org. nr. 911 686 694

"Styret består for 2013 av:
- Wambui Wamwere
- John Ngwenyi Kariuki
- Rune Riktor

Disse er grunnleggerne av Empower Nakuru.

Kontakt oss: info@empowernakuru.org

Konto i DNB er 1503.34.70808

Formålet er å bidra til å gjøre enkeltpersoner i Nakuru, Kenya, økonomisk selvstendige, gjennom å yte sosial bistand og bistå i bedriftsetablering."