Totalt antall sidevisninger

onsdag 26. januar 2011

Forskning nytter

var tittelen på konferansen Rådet for psykisk helse og Norges Forskningsråd arrangerte i dag.
Ja, den det var mest interessant å høre på var Arnhild Lauveng og hennes doktorgradsprosjekt "Jakten på hva som virker".

Stikkord fra Arnhild var rett verktøy til rett jobb. En som bare har en hammer vil bare se spikre. Hva som er riktig behandling for en person er ikke like riktig for en annen. Det er et mangfold av mennesker som av og til har psykiske helseproblemer og som menneskene er mangfoldige vil også problematikken være ulik, og folk trenger å få mulighet til å velge mellom ulike typer tjenester.

Jeg får litt vondt i magen når det snakkes om lavterskeltilbud og hvor viktig det er - når jeg vet at i Alta i Finnmarks største by så må folk vente i 3-4 måneder får å få en samtale med en av de ansatte innenfor kommunalt psykisk helsearbeid. Når jeg har det som bakteppe, så greier jeg ikke helt å bli veldig oppløftet på denne typen konferanser. Jeg greier å glemme bakteppe av og til og for eksempel skal jeg undersøke nærmere et prosjekt i Tromsø som er nettbasert hjelp til mennesker med psykiske helseproblemer: BlueMood For en del mennesker kan nettbaserte tjenester være et alternativ.

Naturterapi kan passe for noen.


Jeg har fått "tenning" på Familiekonstellasjoner og satt på konferansen i dag og tenkte på akkurat det. Tru om det kan bli en godkjent "gren" innenfor psykiske helsefeltet? Når det er så åpenbart at så mange ikke får hjelp gjennom tradisjonell terapi, hvorfor ikke da forske på områder som tradisjonelt har ligget utenfor, men som mange har hatt stor nytte av? Se for eksempel Hågen med sine ni diagnoser.

Det som ble presentert om musikkterapi i dag synes jeg også var svært interessant. Det er mange som kan nås gjennom musikk. Andre kan nås gjennom f eks kunstterapi eller kanskje kontakt med dyr. Det er mange veier fram til bedring som trenger et forskerblikk og spredning for å bli anerkjent. Selvorganisert selvhjelp forskes det også på, men det var ikke tema i dag. Kanskje en annen gang?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar